Η νέα δυνατότητα του ChatGPT να αποθηκεύει μνήμη αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις δυνατότητές του. Με αυτήν τη λειτουργία, το ChatGPT μπορεί να θυμάται τις προηγούμενες συνομιλίες και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να κάνει τις μελλοντικές αλληλεπιδράσεις πιο εξατομικευμένες και αποτελεσματικές.

Παρόλο που αυτή η δυνατότητα είναι ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο για ένα μικρό τμήμα χρηστών, η OpenAI δεσμεύεται να την επεκτείνει σε μεγαλύτερο αριθμό χρηστών στο μέλλον.

Η μνήμη του ChatGPT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς σκοπούς. Μπορείτε να τον ρωτήσετε να θυμηθεί συγκεκριμένες πληροφορίες από προηγούμενες συνομιλίες ή να χρησιμοποιήσετε τη μνήμη του για να προσφέρει πιο συνεκτικές απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

Η μνήμη του ChatGPT θα εξελίσσεται με τη χρήση και οι βελτιώσεις θα γίνονται όλο και πιο αισθητές με την πάροδο του χρόνου. Αυτό θα κάνει τις αλληλεπιδράσεις με το ChatGPT ακόμα πιο εύκολες και φυσικές.

Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε το ChatGPT να θυμάται συγκεκριμένα πράγματα για εσάς ή για άλλα άτομα που θεωρείτε σημαντικά. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία εξατομικευμένων αλληλεπιδράσεων στο μέλλον.

Τέλος, ο ChatGPT μπορεί να μάθει τον τόνο και τη φωνή σας και να τα εφαρμόζει αυτόματα σε κάποιες αλληλεπιδράσεις. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία πιο φυσικών και προσαρμοσμένων απαντήσεων.