Τεχνεσ
Νέα λειτουργία 3D Buildings στο Google Maps για εξελιγμένη πλοήγηση

Η δυνατότητα εμφάνισης τρισδιάστατων κτιρίων στα Google Maps δοκιμάζεται επί του παρόντος στην εφαρμογή για